بهترین متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی | 35 - 34 28 31 31 - 031

خدمات ما

خدمات ما

  • اصلاح طرح لبخند با لامینت های کامپوزیتی و سرامیکی بدون تراش دندانها
  • درمان تغییـر رنگ های دنـدانـی با انجـام بلیچینـگ (سفیدکردن)
  • بستـــن فضــای بیــن دندانهــا و منظــم نمـــودن  دنــدانهــا
  • درمان دندانهایی که بدشکل یا کوچکتر از حد طبیعی هستند
  • جـــایــگــزیــنــی دنــدانـهـای از دســـت رفتـــه بــا ایمپلنـــت
  • انـــــــواع روکــــــش های PFM و تـــمــــام ســـــرامـیـــــکی
  • تـــرمیــــم ( پـرکـردن ) دنــدانـهای به شـدت تخــریب شـــده

برای دیدن تصاویر این خدمات به گالری تصاویر مراجعه بفرمایید.

Call Now Buttonطراحی سایت ، طراح وب سایت